Kết quả kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2023
Lượt xem: 612

Kết quả kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-STP ngày 02/3/2023 của Sở Tư pháp về kiểm tra công tác tư pháp địa phương năm 2023; Thông báo số 184/TB-STP ngày 07/4/2023 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2023 và Quyết định số 74/QĐ-STP ngày 12/4/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Tân (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra). Từ ngày 18/4/2023 đến ngày 19/4/2023, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị gồm: UBND xã Tân Thắng, UBND xã Sông Phan và Phòng Tư pháp huyện Hàm Tân.

Ngày 17/5/2023, Đoàn Kiểm tra đã ban hành Thông báo số 259/TB-ĐKT thông báo kết quả kiểm tra công tác tư pháp tại huyện Hàm Tân, qua đó đã đánh giá được một số kết quả như sau:

1. Về ưu điểm

- Nhìn chung, hầu hết các đơn vị đều có báo cáo gửi trước cho Đoàn kiểm tra; công tác phối hợp, chuẩn bị cho công tác kiểm tra cơ bản đáp ứng theo yêu cầu.

- Các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Hàm Tân ban hành cơ bản tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). Có quan tâm đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong công tác xây dựng văn bản QPPL, nhất là việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại cấp xã.

- Thủ tục chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ đã được UBND huyện triển khai thực hiện từ năm 2020, 2021; năm 2022 UBND huyện ban hành văn bản đôn đốc Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Phòng Tư pháp huyện Hàm Tân và Ủy ban nhân dân xã Sông Phan đã quan tâm thực hiện đúng quy định về công tác hành chính tư pháp, chứng thực, như: tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trên các lĩnh vực hộ tịch đúng thẩm quyền, sổ hộ tịch được ghi sạch sẽ, rõ ràng, đầy đủ theo đúng quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch đúng thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; có mở Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch theo đúng mẫu quy định tại Điều 13 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Hồ sơ chứng thực hợp đồng, giao dịch được lưu trữ tương đối đầy đủ, gọn gàng, có đựng trong hộp cứng để bảo quản.

- Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được các địa phương quan tâm triển khai thực hiện tốt.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Một số văn bản do UBND huyện ban hành còn có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.

- Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực hộ tịch còn nhiều sai sót như: Sổ hộ tịch không thực hiện việc thống kê, khóa sổ bộ và đóng dấu giáp lai theo quy định; không chọn đăng ký theo từng loại trong Sổ; tại Mục Giấy tờ tùy thân ghi thiếu ngày cấp, nơi cấp; …

- Chưa thực hiện việc mở sổ chứng thực theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Hồ sơ lưu trữ còn lộn xộn, chưa ngăn nắp, khoa học; có trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với tài sản này, nhưng hồ sơ lưu giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản là thông tin khác…

Để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các quy định của pháp luật về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và UBND huyện Hàm Tân nói riêng; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị là đối tượng kiểm tra có những sai sót trong công tác được giao về xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương, Đoàn Kiểm tra (Sở Tư pháp) đã đề nghị UBND huyện Hàm Tân; UBND xã Tân Thắng và UBND xã Sông Phan thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót; đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị địa phương kịp thời trao đổi về Sở Tư pháp để được hướng dẫn./.

Mỹ Oanh

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 372
  • Trong tuần: 33 636
  • Tháng hiện tại: 133 162
  • Tổng lượt truy cập: 4809819
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang