CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
192/STP-VP
Ngày bắt đầu: 18/01/2023
Ngày kết thúc: 20/02/2023
Lượt xem:277
21314/STP-VP
Ngày bắt đầu: 10/08/2022
Ngày kết thúc: 18/08/2022
Lượt xem:254
3731 /STP-VP
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 11/05/2022
Lượt xem:230
4907 /STP-VP
Ngày bắt đầu: 18/06/2021
Ngày kết thúc: 29/06/2021
Lượt xem:421
5892/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 16/06/2021
Ngày kết thúc: 24/06/2021
Lượt xem:418
672/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 25/01/2021
Lượt xem:382
776/STP-NV1
Ngày bắt đầu: 19/01/2021
Ngày kết thúc: 25/01/2021
Lượt xem:435
802/STP-NV2
Ngày bắt đầu: 04/01/2021
Ngày kết thúc: 11/01/2021
Lượt xem:408
912/STP-VP
Ngày bắt đầu: 04/01/2021
Ngày kết thúc: 08/01/2021
Lượt xem:432
101671/STP-VP
Ngày bắt đầu: 04/11/2019
Ngày kết thúc: 04/12/2019
Lượt xem:514
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang