Công khai Kết luận thanh tra hoạt động công chứng đối với 03 Văn phòng Công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn
Lượt xem: 959

Công khai Kết luận thanh tra hoạt động công chứng đối với 03 Văn phòng Công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn

 

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-STP ngày 14/3/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra chuyên ngành về tổ chức và hoạt động tại 03 Văn phòng công chứng: Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn. Trên cơ sở báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra, ngày 08/5/2023, Giám đốc Sở đã ký ban hành Kết luận số 235/KL-STP về việc thanh tra chuyên ngành tổ chức và hoạt động tại 03 Văn phòng công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn.

Để thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra. Ngày 16/5/2023, Sở Tư pháp đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra nêu trên đối với các đối tượng thanh tra. Tham dự buổi công bố kết luận thanh tra có bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn thanh tra; bà Huỳnh Thị Hồng Lĩnh - Chánh Thanh tra Sở, Phó trưởng đoàn thanh tra; các thành viên Đoàn thanh tra và 03 Trưởng Văn phòng công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn.

Theo kết luận thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, 03 Văn phòng công chứng có trụ sở làm việc khang trang, địa điểm thuận lợi cho nhu cầu công chứng của người dân. Niêm yết bảng hiệu Văn phòng công chứng đúng theo quy định; có niêm yết lịch làm việc. Mức thu phí công chứng thực hiện theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên; mức trần thù lao công chứng theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Công chứng viên; công chứng viên có mang thẻ công chứng viên khi hành nghề. Hồ sơ lưu trữ gọn gàng, khoa học; có kho lưu trữ hồ sơ công chứng đầy đủ. Lập, mở các loại Sổ theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin hợp đồng, giao dịch lên Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng theo Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận. Thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm đầy đủ theo quy định; tham gia và đóng phí hội viên Hội công chứng viên tỉnh đầy đủ. Trong quá trình hoạt động các Văn phòng công chứng đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về Luật công chứng, các văn bản khác có liên quan và tuân thủ quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Về cơ bản, các hợp đồng, giao dịch được công chứng viên của các Văn phòng công chứng công chứng đúng thẩm quyền, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Việc công chứng được thực hiện một cách nhanh chóng, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng.

Mặc dù có những ưu điểm như trên, nhưng hoạt động của các Văn phòng Công chứng được thanh tra vẫn còn một số sai sót, cụ thể:

- Đối với Văn phòng công chứng Đức Linh

Phiếu yêu cầu công chứng chưa ký tên đầy đủ của người nhận phiếu, Sổ theo dõi hợp đồng, giao dịch chưa đóng dấu giáp lai; một số lưu trữ hồ sơ không đầy đủ (thiếu giấy đăng ký kết hôn). Đối với Văn bản thỏa thuận tài sản riêng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản Tên Thông báo niêm yết thụ lý công chứng chưa đúng theo quy định; Tên văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi chưa đầy đủ theo quy định. Hồ sơ công chứng Hợp đồng thế chấp và sửa đổi bổ sung hợp đồng thế chấp không lưu hồ sơ pháp lý Ngân hàng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….

Đoàn Thanh tra thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của tổ chức hành nghề công chứng là Lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng.

- Đối với Văn phòng công chứng La Gi

Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch tại Trang bìa không ghi “Khoá sổ ngày...”. Việc cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch lên Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng Văn phòng chưa nhập đầy đủ thông tin của người yêu cầu công chứng. Lời chứng một số hợp đồng thế chấp ghi chưa đầy đủ thông tin Giấy đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp của Tổ chức tín dụng; lời chứng còn ghi thêm một số thông tin như: Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền, quyết định bổ nhiệm, xác nhận tình trạng hôn nhân….; việc sửa lỗi kỹ thuật chưa đúng quy định của Luật công chứng; đánh số thứ tự trang trong văn bản công chứng chưa đầy đủ (đánh thiếu trang); công chứng bản dịch không có phiếu yêu cầu công chứng; Hồ sơ thế chấp lưu trữ không đầy đủ giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức tín dụng, giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân…

Đoàn Thanh tra thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của tổ chức hành nghề công chứng là Lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng.

- Đối với Văn phòng công chứng Trần Ngạn

Ngày mở Sổ ghi chưa đúng. Việc cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch lên Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng chưa cập nhật ngay khi ký công chứng. Việc sửa lỗi kỹ thuật chưa quy định của Luật công chứng; một số hồ sơ lưu trữ lưu không đầy đủ giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân; hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng thông qua người đại diện theo uỷ quyền còn lưu bản sao (hợp đồng uỷ quyền do tổ chức hành nghề công chứng khác ký);  đánh số thứ tự trang trong văn bản công chứng chưa đầy đủ; Lời chứng một số hợp đồng thế chấp chưa ghi đầy đủ thông tin Giấy đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp của Tổ chức tín dụng; thông tin của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tín dụng chưa ghi đầy đủ giấy tờ tùy thân. Hồ sơ khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản lưu ý Tên Thông báo niêm yết thụ lý công chứng; về thời gian nhận hồ sơ đối với các văn bản thỏa thuận, khai nhận, phân chia di sản ghi chưa đúng thời gian nhận vào Phiếu yêu cầu công chứng. Văn bản thỏa thuận hủy bỏ đối với các Hợp đồng như: Tặng cho quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất….chưa ghi đầy đủ tên Hợp đồng được hủy bỏ…

Đoàn Thanh tra thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi của tổ chức hành nghề công chứng là Lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ và Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng.

Kết thúc buổi công bố, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu 03 Văn phòng công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn lưu ý tăng cường hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê khai giá chuyển nhượng trên hợp đồng đúng với giá thực tế giao dịch chuyển nhượng, trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu người tham gia giao dịch kê khai lại giá chuyển nhượng thì phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng giao dịch. Đồng thời yêu cầu các Văn phòng Công chứng phải rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để khắc phục những sai sót mà Kết luận thanh tra đã nêu ra, không để xảy ra sai phạm trong hoạt động công chứng thời gian tới. Đồng thời, Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, nhất là công tác kiểm tra sau thanh tra việc thực hiện Kết luận thanh tra để hoạt động công chứng đi vào nề nếp./.

 

                                                                                                    Lâm Hương

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 446
  • Trong tuần: 33 710
  • Tháng hiện tại: 133 236
  • Tổng lượt truy cập: 4809893
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang