Ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 547

Ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Ngày 17/5/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 827/STP-NV1 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, Sở Tư pháp đã có một số ý kiến như sau:

- Về đối tượng áp dụng (khoản 1 Điều 2 dự thảo)

Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều chỉnh nội dung tại khoản 1 Điều 2 dự thảo để đảm bảo thống nhất về đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Về điều kiện áp dụng (khoản 2 Điều 2 dự thảo)

Nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 2 dự thảo quy định về điều kiện áp dụng trùng với nội dung quy định về đối tượng áp dụng tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo. Vì vậy, Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, diễn đạt lại để đảm bảo thống nhất, tránh trùng lặp về nội dung.

Ngoài ra, đề nghị thuyết minh về cơ sở pháp lý để quy định các nội dung: “Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/Kế hoạch, dự án/Mô hình” (tại điểm a khoản 2 Điều 2); “Mức chi hỗ trợ tất cả các nội dung phát triển du lịch nông thôn theo Nghị quyết này tối đa không quá 10 tỷ đồng/Kế hoạch, dự án/Mô hình” (tại điểm b khoản 2 Điều 2).

- Về nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Tại văn bản góp ý, Sở Tư pháp cũng đã đề nghị cơ quan soạn thảo căn cứ nhiệm vụ được giao tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 20 và Điều 9 Thông tư số 53/2022/TT-BTC để rà soát, xác định các nội dung chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất mức chi hỗ trợ cụ thể và giải trình rõ cơ sở đề xuất mức chi (trường hợp đề xuất vận dụng mức chi theo văn bản pháp luật hiện hành thì cũng cần giải trình rõ cơ sở để vận dụng; chẳng hạn: việc hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn tại khoản 3 Điều 3 dự thảo dẫn chiếu các mức hỗ trợ tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC và Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính nhưng chưa thuyết minh cơ sở để vận dụng các mức chi trên). Bên cạnh đó, đề nghị không quy định lại các nội dung chi và mức chi đã được quy định cụ thể tại văn bản quy pháp pháp luật của trung ương.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp đã góp ý thêm một số sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, chính lý./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 89
  • Trong tuần: 33 353
  • Tháng hiện tại: 132 879
  • Tổng lượt truy cập: 4809536
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang