Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 55

Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 494/SGDĐT-GDTrH&CN-TX ngày 28/02/2024; qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã có Công văn số 376/STP-NV1 ngày 14/3/2024 phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; cụ thể:

Sở Tư pháp nhận thấy quy định về vùng tạo nguồn đào tạo nhân lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm đối tượng là người dân tộc thiểu số theo nội dung Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao (Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và trong dự thảo Quyết định do Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo là các quy định mang tính bắt buộc, làm căn cứ pháp lý để các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng trong việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh hàng năm. Quy định này là nội dung có chứa quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần…).

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định dưới hình thức văn bản hành chính là không phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Vậy nên, cần tham mưu UBND ban hành quyết định quy phạm pháp luật để quy định nội dung này.

Theo hồ sơ thể hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan nhưng chỉ có 4 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), dự thảo văn bản còn phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Từ các vấn đề trên, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh lại hình thức của dự thảo Quyết định cho phù hợp với quy định pháp luật; gửi hồ sơ dự thảo đến Trung tâm Thông tin tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) để đăng tải, đồng bảo đảm việc lấy ý kiến đầy đủ các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Sau khi giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh lý dự thảo Quyết định, cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành các bước tiếp theo quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Tuấn Anh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang