Góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 65

Góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh

 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp đã có Công văn số 361/STP-NV1 ngày 13/3/2024 góp ý lần 2 đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Tư pháp đã có ý kiến một số nội dung như sau:

- Công thức xác định tiền lương thời gian của từng bước công việc trong quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ chưa đảm bảo đúng với phương pháp xác định đơn giá tiền lương được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy. Do đó, Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại việc áp dụng công thức trên bảo đảm phù hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2010/TT-BNV; từ đó xác định chính xác tiền lương thời gian (Vi) tại biểu số 01, biểu số 02 và đơn giá tiền lương (Vsp,i) tại Biểu số 02.

- Mục VI của Phụ lục I, II kèm theo dự thảo Quyết định xác định cụ thể đơn giá đối với từng loại vật tư, văn phòng phẩm. Việc xác định đơn giá từng loại vật tư, văn phòng phẩm tại thời điểm xây dựng dự thảo Quyết định là chưa đảm bảo theo phương pháp xác định đơn giá vật tư, văn phòng phẩm được quy định tại Điều 3 Thông tư số 12/2010/TT-BNV.

- Dự thảo quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy được tính đối với 01 mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý bao gồm cả quy trình chỉnh lý tài liệu giấy; đơn giá máy móc thiết bị; đơn giá công cụ dụng cụ; đơn giá tiêu hao năng lượng được quy định tại Điều 2 dự thảo Quyết định và cụ thể hóa tại Phụ lục I, II kèm theo dự thảo Quyết định là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2010/TT-BNV.

Mặt khác, theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;…”; theo nội dung tại tiết c điểm 3.1 khoản 3 mục II Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII: “Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới”.

Từ các vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp đã đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu kỹ các quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 12/2010/TT-BNV, nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy; phối hợp với Sở Tài chính để thống nhất việc tham mưu xây dựng Đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính ổn định, thống nhất và phù hợp của văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành với tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và việc triển khai Nghị quyết số 104/2023/QH15 của Quốc hội./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang