Lượt xem: 195

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số và Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số và Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1144/SYT-DS của Sở Y tế đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số và Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

Sở Tư pháp đã tổ chức thẩm định và có Báo cáo thẩm định số 74/BC-STP ngày 24 tháng 4 năm 2023. Theo đó, việc Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số và Chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh là cần thiết và có cơ sở, nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm điều kiện về nguồn lực, góp phần thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Nội dung quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 26/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững,...

Tuy nhiên, để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, giải trình một số vấn đề cụ thể như: việc xác định, bố trí số lượng cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật… Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa một số vấn đề về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản trong dự thảo Nghị quyết.

Kết luận thẩm định, Sở Tư pháp đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp để chỉnh lý, bổ sung dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo gửi văn bản giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình UBND tỉnh 6 theo quy định tại khoản 5 Điều 121 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(Chi tiết các nội dung thẩm định dự thảo Nghị quyết, xem tại Báo cáo thẩm định số 74/BC-STP ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Sở Tư pháp)

Tuấn Anh - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 2478
  • Trong tuần: 53 614
  • Trong tháng: 206 096
  • Tất cả: 4185967
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang