Lượt xem: 419

Phúc đáp đối với đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Phúc đáp đối với đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 

Căn cứ nhiệm vụ, nội dung được giao tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, gửi hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Qua nghiên cứu dự thảo, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp tư vấn thẩm định ngày 13/4/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 629 /STP-NV1 ngày 17/4/2023 phúc đáp đề nghị thẩm định của Sở Giáo và Đào tạo; theo đó, Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo:

Rà soát, quy định thống nhất, tránh trùng lặp nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại khoản 1, khoản 3 Điều 3 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 dự thảo;

Rà soát, căn cứ quy định, danh mục tại các Thông tư hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, lập bảng so sánh kèm theo dự thảo Tờ trình UBND tỉnh để đối chiếu định mức, tiêu chuẩn máy móc, thiết bị chuyên dùng giữa Phụ lục kèm theo dự thảo với danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; giải trình cơ sở xác định định mức, tiêu chuẩn đối với một số thiết bị không có trong các danh mục thiết bị tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Tài chính tại cuộc họp, một số thiết bị không đủ tiêu chuẩn tài sản cố định như “nhiệt kế”, “cân”… là chưa đảm bảo với quy định tại khoản 2 Điều 3 dự thảo: “Quyết định này quy định đối với thiết bị là tài sản cố định…”. Vì vậy, Sở Tư pháp cũng đã đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ cơ sở pháp lý xác định định mức các thiết bị tương tự như trên.

Bên cạnh đó, tại Công văn phúc đáp số 629 /STP-NV1, Sở Tư pháp đã góp ý thêm một số vấn đề khác như: thể thức, kỹ thuật soạn thảo các dự thảo văn bản liên quan để Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 1879
  • Trong tuần: 53 015
  • Trong tháng: 205 497
  • Tất cả: 4185368
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang