Kết quả thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 638

Kết quả thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Thuận do Sở Công Thương tham mưu soạn thảo, ý kiến thảo luận của các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp ngày 22/11/2022, căn cứ các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp đã có một số ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định trên như sau:

Dự thảo Quyết định được xây dựng đảm bảo theo đúng quy trình xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ; thẩm quyền ban hành Quyết định phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung dự thảo cơ bản phù hợp quy định trong Nghị định số 28/2018/NĐ-CP; Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg); Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định còn một số nội dung sau đây cần được rà soát, chỉnh lý, bổ sung cho chặt chẽ, phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương:

- Cần giải trình cụ thể trong Tờ trình về cơ sở pháp lý và sự cần thiết tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định.

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, xác định các mục tiêu của Chương trình (Điều 2) và yêu cầu đối với Chương trình (Điều 3); một số nội dung khác tại dự thảo để bảo đảm chính xác, phù hợp, không trùng lặp giữa mục tiêu và yêu cầu; đảm bảo hợp lý về trình tự thực hiện các nhiệm vụ; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chủ thể.

- Về nội dung Chương trình và mức hỗ trợ:

Tại khoản 3 Điều 8 quy định nội dung hỗ trợ tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngành hàng, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của Việt Nam ở nước ngoài. Đây là nội dung thuộc Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng Việt Nam được quy định tại Điều 19 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP, là Chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì thực hiện nhằm xây dựng và quảng bá thương hiệu ở cấp quốc gia cho các ngành hàng phù hợp với chiến lược xuất nhập khẩu và chiến lược phát triển ngành hàng từng thời kỳ, định hướng và mục tiêu của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Vì vậy, việc quy định nội dung hỗ trợ tổ chức tuyên truyền, quảng bá ngành hàng, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận của Việt Nam ở nước ngoài trong Chương trình xúc tiến thương mại địa phương là không phù hợp với thẩm quyền của địa phương.

Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, xác định các nội dung xúc tiến thương mại tại địa phương để quy định mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực tế của địa phương và đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP; khoản 1 Điều 8 Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg; khoản 1 Điều 10 Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

- Các nội dung tại Điều 19, Điều 20 dự thảo Quy chế quy định về tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, phê duyệt Chương trình có các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính như: Trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ; cơ quan nhận hồ sơ, cơ quan giải quyết...Vì vậy, Sở Tư pháp đã đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, không xây dựng các nội dung quy định có chứa thủ tục hành chính trong dự thảo để bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã góp ý thêm một số sai sót về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản để Sở Công Thương hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 2421
  • Trong tuần: 55 355
  • Tháng hiện tại: 218 083
  • Tổng lượt truy cập: 4233509
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang