Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp
Lượt xem: 516

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp

 

          Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp; cụ thể như sau:

          - Danh mục vị trí việc làm: 31 vị trí, trong đó:

          + Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý: 07 vị trí;

          + Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành: 09 vị trí;

          + Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 12 vị trí;

          + Vị trí việc làm công việc hỗ trợ, phụ vụ: 03 vị trí.

          - Bản mô tả công việc, khung năng lượng từng vị trí việc làm:

          + Nhóm lãnh đạo quản lý, điều hành, gồm có: Giám đốc, Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng.

          + Nhóm nghiệp vụ chuyên ngành, gồm có: Chuyên viên về xây dựng pháp luật; Chuyên viên về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật; Chuyên viên về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Chuyên viên về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Chuyên viên chính về hành chính tư pháp; Chuyên viên về hành chính tư pháp; Chuyên viên chính về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; Chuyên viên về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; Chuyên viên về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

          + Nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, gồm có: Thanh tra viên; Chuyên viên về tổng hợp; Chuyên viên về hành chính văn phòng; Chuyên viên về quản trị công sở; Chuyên viên về tổ chức bộ máy; Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực; Chuyên viên về thi đua khen thưởng; Chuyên viên về cải cách hành chính (cải cách hành chính, một cửa); Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn mạng); Kế toán viên; Văn thư – Lưu trữ; Nhân viên thủ quỹ.

          + Nhóm hỗ trợ, phục vụ, gồm có: Lái xe; Bảo vệ; Phục vụ.

          - Cơ cấu ngạch công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, gồm có:

          + Chuyên viên chính và tương đương là 02 đồng chí chiếm 12% tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức;

          + Chuyên viên và tương đương là 14 đồng chí chiếm 82 % tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức;

          + Cán sự và tương đương là 01 đồng chí chiếm 6% tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức.

Ngọc Thủy

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang