Lượt xem: 995

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 325/KH-STP ngày 20/6/2022 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; ngày 30/9/2022, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh, Sở Tư pháp Bình Thuận phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2022.

Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, các Sở ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công chức phụ trách công tác pháp chế, xây dựng văn bản của các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị và chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Sở Tư pháp; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo: UBND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND & UBND, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện liên quan đến các lĩnh vực Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa, Lao động - Thương bình và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND và chuyên viên Phòng Tư pháp cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên là ông Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và ông Trần Việt Đức - Phó Phòng Công tác XDPL - Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn kỹ năng soạn thảo VBQPPL…

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Tuyến - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng VBQPPL và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng trong công tác xây dựng VBQPPL tại địa phương như: Quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của địa phương; thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn việc đánh giá tác động chính sách, TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL…

Sau nội dung tập huấn của các Báo cáo viên, đại diện các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tỉnh đã trao đổi, phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương và đã được các Báo cáo viên hướng dẫn, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị, bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm:

- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  điều hành;

- Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành VBQPPL theo đúng trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

- Quan tâm xây dựng, bố trí nguồn nhân lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc được giao./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 8928
  • Trong tuần: 71 095
  • Trong tháng: 237 028
  • Tất cả: 3777831
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang