Lượt xem: 1674

Một số kết quả về công tác Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tư pháp

Một số kết quả về công tác Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tư pháp

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Sở Tư pháp Bình Thuận đã ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm. Công tác chỉ đạo điều hành gắn chặt với ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính, từ đó đạt được những kết quả khả quan. Theo đó, một số kết quả nổi bật sau:

Công tác xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Tính đến ngày 30/4/2022, Sở Tư pháp đã thẩm định 33/36 hồ sơ dự thảo văn bản QPPL (tăng 13 hồ sơ so với cùng kỳ), phúc đáp 02 hồ sơ; đang thẩm định 01 hồ sơ; đã góp ý 26/38 hồ sơ (tăng 19 văn bản so với cùng kỳ); đang góp ý 12 hồ sơ. Kiểm tra 10 Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành (so với cùng kỳ không tăng không giảm). Rà soát 61 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

Công tác xử lý vi phạm hành chính: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022; Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022. Trên cơ sở đó, Sở đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện và tham mưu Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tổ chức lớp Hội nghị tập huấn các quy định pháp luật mới về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác truyền thông về hoạt động năm 2022; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng chương trình Tọa đàm “Bạo lực học đường – Trách nhiệm không của riêng ai”, phóng sự: “Những điều cần biết về kêu gọi, vận động, đóng góp từ thiện của cá nhân theo quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP” để phát trên sóng truyền hình thông qua Chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống”. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh năm 2022; ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở”; biên soạn Bộ Đề thi và đáp án Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng thời, Sở đã duy trì việc đăng tải các tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang Fanpage với tên gọi “Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bình Thuận”, Trang thông tin điện tử của Sở và thực hiện chuyên mục “Mỗi tuần một điều luật” trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp: Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tư pháp hộ tịch tại địa phương khi có khó khăn, vướng mắc. Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 4 “số hóa dữ liệu hộ tịch năm 2022” thuộc dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận tại 02 huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Trình Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu trẻ em hiện đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi có yếu tố nước ngoài để có căn cứ giải quyết cho làm con nuôi.  Xác minh nguồn gốc trẻ bị bỏ rơi và tiến hành lấy ý kiến những người có liên quan 15 trường hợp. Tổ chức giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài cho 08 trường hợp. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/4/2022, Sở đã tiếp nhận và nhập 1268 thông tin vào Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp, không để thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng. Tiếp nhận và đăng ký 1160/1160 vi bằng với số tiền thu được: 2.450.700.000đ; tống đạt 2.650 văn bản, số tiền thu được: 186.320.000đ.

Về Trợ giúp pháp lý: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các chi nhánh đã tham gia trợ giúp pháp lý 45 vụ việc (tăng 30 vụ việc so với cùng kỳ), trong đó hình sự 34 vụ việc; hôn nhân và gia đình 09 vụ việc; khác 02 vụ việc. Đã cử người tham gia tố tụng 42/45 trường hợp; tư vấn, soạn thảo: 03 trường hợp. Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022 với gần 150 kiểm sát viên, điều tra viên, thẩm phán, trợ giúp viên và luật sư tham dự.

Về giải quyết thủ tục hành chính: Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/4/2022, Sở đã phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận 2,527 hồ sơ, trong đó: Cấp Phiếu LLTP Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 2,457 hồ sơ, đã giải quyết 2,156 hồ sơ, trong đó, có 11 hồ sơ trễ hạn (chiếm tỷ lệ 0.5%) và hồ sơ đang giải quyết 450 hồ sơ; Công chứng: đã tiếp nhận 57 hồ sơ trong kỳ và 03 hồ sơ kỳ trước chuyển sang. Sở giải quyết sớm hẹn 58 hồ sơ, 02 hồ sơ đang giải quyết; Hộ tịch: đã tiếp nhận 07 hồ sơ TTHC lĩnh vực cấp bản sao trích lục hộ tịch (trong đó: 01 hồ sơ đã giải quyết trước hạn và 06 hồ sơ giải quyết đúng hạn); Luật sư: Tiếp nhận và giải quyết sớm hẹn 05/06 hồ sơ TTHC, có 01 hồ sơ TTHC rút hồ sơ do chưa có nhu cầu.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin:  Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan; kịp thời đổi tên và thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Sở Tư pháp; thực hiện số hóa 100% văn bản đi và đến; trên 95% văn bản được xử lý khép kíp trên phần mềm quản lý và điều hành văn bản tạo thuận lợi cho việc quản lý, điều hành và tra cứu thông tin; đẩy mạnh việc viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử và vận hành, khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử Sở năm 2022; vận hành hệ thống mạng và các phần mềm khác của Sở đảm bảo an toàn thông tin và đảm bảo các thiết bị CNTT tại Sở hoạt động ổn định.

Công tác Thi đua - Khen thưởng: Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022; Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022); Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai đăng ký thi đua và hoàn thành việc đăng ký thi đua năm 2022 gửi Cụm Thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Khối Thi đua 9.

          Ngoài ra, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, địa phương trong việc giải quyết các công việc được UBND tỉnh giao; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, tháo gỡ khó khăn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tư pháp tại các địa phương; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, và thực hiện tốt các nhiệm vụ tư pháp ở địa phương./.

                                                                                                      Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 71
  • Hôm nay: 8603
  • Trong tuần: 70 770
  • Trong tháng: 236 703
  • Tất cả: 3777506
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang