Lượt xem: 1158

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ

 

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam. Nghị định sẽ có hiện lực kể từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP.

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn toàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 930/UBND-NCKSTTHC ngày 16/3/2020 về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp chủ động tham mưu, thực hiện các công việc của UBND tỉnh trong lĩnh vực quốc tịch theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Trong đó, lưu ý thực hiện tốt các điểm mới của Nghị định về việc tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Thụ lý, giải quyết các hồ sơ về quốc tịch theo đúng thẩm quyền được giao quy định tại Luật quốc tịch Việt Nam và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Việc thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch cần thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Hướng dẫn người có yêu cầu nộp đủ các giấy tờ và khai đủ các thông tin trong Đơn, Bản khai lý lịch theo mẫu quy định. Đối với hồ sơ xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp chỉ được thụ lý nếu người có yêu cầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 19, Điều 23 Luật quốc tịch Việt Nam và Điều 9, Điều 14 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Khi tham mưu văn bản đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết cho nhập, cho trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài phải xác định rõ người đó có đủ điều kiện thuộc trường hợp đặc biệt hay không, có giấy tờ chứng minh kèm theo. Không thụ lý và đề xuất Bộ Tư pháp trình Chủ tịch nước những hồ sơ không đáp ứng điều kiện để giữ quốc tịch nước ngoài.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, Ban, Ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến các toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để biết, thực hiện; đặc biệt chú ý đến một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

Đặng Văn Đào

Tác giả:Đặng Văn Đào
Tin khác
1 2 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 2532
  • Trong tuần: 53 668
  • Trong tháng: 206 150
  • Tất cả: 4186021
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang