Ban hành Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023
Lượt xem: 952

Ban hành Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

 

         Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020  của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; ngày 07/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023. Theo đó, đối tượng được kiểm tra là Sở Y tế, Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Hàm Thuận Bắc. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-UBND, ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023. Thời hạn kiểm tra tối đa 07 ngày làm việc tại 01 đơn vị được kiểm tra

          Quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn Kiểm tra và Đoàn Kiểm tra: Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Trưởng Đoàn Kiểm tra ký ban hành Kết luận kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, có trách nhiệm điều chỉnh lịch kiểm tra (nếu có sự thay đổi) và có thông báo lịch kiểm tra, việc điều chỉnh lịch kiểm tra nêu trên cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Trưởng Đoàn Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao và Đoàn Kiểm tra thực hiện các quy định tại Điều 9 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành. Quyền và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 của Chính phủ. Trưởng Đoàn được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp đối với văn bản do Trưởng Đoàn ký./.

Hải Lam Tường

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1995
  • Trong tuần: 36 032
  • Tháng hiện tại: 135 547
  • Tổng lượt truy cập: 4807880
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang