UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 189

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024

 

Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024, trên tinh thần tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành đến các cán bộ, công chức, viên chức Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trong việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, rà soát và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kịp thời, thống nhất, đúng quy định và hiệu quả. Kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn nhân lực bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.  Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để bảo đảm tiến độ triển khai các nội dung quản lý trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, trách nhiệm của người làm công tác tham mưu xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính được tiến hành kịp thời, thống nhất, chất lượng và đúng quy định pháp luật.

Trong năm 2024, các đơn vị trên toàn tỉnh tập trung triển khai các nội dung sau: Tập trung xây dựng hệ cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

          Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang