UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 231

UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giai đoạn 2023 - 2025

 

          Ngày 11/12/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4852/KH-UBND về xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung giai đoạn 2023 - 2025 nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận. Các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của tỉnh là cơ sở, nền tảng để hình hình thành kho dữ liệu tập trung của tỉnh, nguồn dữ liệu để cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân khai thác đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Kế hoạch đề ra 05 nhiệm vụ chính, gồm:

          Một là, triển khai nền tảng xây dựng, phát triển các Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm hình thành công cụ để các sở, ngành sử dụng thống nhất trong quá trình xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu.

          Hai là, xây dựng quy hoạch Cơ sở dữ liệu chuyên ngành dựa trên cơ sở danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh được ban hành tại Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các tiêu chuẩn, kiến trúc của Cơ sở dữ liệu quốc gia đã được ban hành.

          Ba là, thu thập, tổng hợp, biên tập dữ liệu từ 04 nguồn gồm: Dữ liệu được lưu trữ dưới hình thức các tập tin với các định dạng khác nhau, hình thành trong quá trình xử lý nghiệp vụ chuyên môn; Dữ liệu phát sinh trong quá trình số hóa; Dữ liệu hình thành trong quá trình thực hiện đo đạc, thống kê; Dữ liệu được phát sinh trong quá trình triển khai sử dụng các nền tảng số, hệ thống thông tin chuyên ngành.

          Bốn là, trong quá trình thực hiện danh mục Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp yêu cầu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo yêu cầu của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và theo từng giai đoạn thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

          Năm là, đảm bảo hạ tầng để xây dựng, phát triển và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh (Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Phát triển hoàn thiện nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) của tỉnh).

          Ngoài ra, Kế hoạch cũng quy định 06 Cơ sở dữ liệu ưu tiên triển khai trong giai đoạn thử nghiệm gồm: Cơ sở dữ liệu Đất đai, Cơ sở dữ liệu Khoáng sản, Cơ sở dữ liệu Du lịch, Cơ sở dữ liệu Khám bệnh chữa bệnh, Cơ sở dữ liệu Ngành giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu Trạm BTS.

Thành Danh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang