Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 226

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Ngày 08/01/2024, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024. Kế hoạch ban hành nhằm tăng cường cho đội ngũ công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về các nhiệm vụ, mục tiêu và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý của cơ quan đã đề ra. Giúp người dân, doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong triển khai, giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính tại Sở. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin cải cách hành chính giữa Sở Tư pháp với các Sở, ngành, địa phương; giữa Sở Tư pháp với các cơ quan truyền thông, báo chí và người dân, doanh nghiệp.

Theo Kế hoạch, Lãnh đạo Sở Tư pháp yêu cầu:

1. Văn phòng Sở là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Sở; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở phổ biến quán triệt sâu kỹ nội dung Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch này đến công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình đồng thời trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung và công tác tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở pháp nói riêng của phòng, đơn vị mình.

Đính kèm Kế hoạch số 17/KH-STP ngày 08/01/2024 của Sở Tư pháp Tải về

Ngọc Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang