Kết quả kiện toàn đội ngũ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023
Lượt xem: 140

Kết quả kiện toàn đội ngũ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023

 

Qua tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, nhìn chung các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kiện toàn đội ngũ công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã năm 2023 như sau:

Công chức thuộc Phòng Tư pháp cấp huyện:

1. Về biên chế

- Tổng số công chức hiện có/biên chế được giao: 37/40 biên chế/10 Phòng Tư pháp, thiếu 03 công chức. Có 14/37 công chức lãnh đạo (trong đó có 04 đơn vị chưa có phó trưởng phòng, gồm: Phòng Tư pháp huyện Phú Quý, Hàm Thuận Nam, La Gi và Đức Linh).

- Số Phòng Tư pháp bố trí đủ biên chế: 07/10 phòng, gồm: Phòng Tư pháp huyện Phú Quý: 04/4 biên chế, Tuy Phong: 04/4 biên chế, Hàm Tân: 04/4 biên chế, Tánh Linh: 04/4 biên chế, Hàm Thuận Nam: 04/4 biên chế, Bắc Bình: 04/4 biên chế và Phan Thiết: 04/4 biên chế .

- Số Phòng Tư pháp chưa bố trí đủ biên chế: 03/10 Phòng, gồm: Hàm Thuận Bắc: 03/04 biên chế (thiếu 01 công chức); Đức Linh: 03/04 biên chế  (chưa có Phó phòng); thị xã La Gi: 03/04 biên chế (chưa có Phó phòng).

2. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 33/36/37 công chức đều có trình độ Đại học Luật, trong đó có 01 ThS Luật.

- Chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 04/36/37 công chức (Đại học khác). Trong đó: Phòng Tư pháp huyện Phú Quý: 01 công chức phụ trách công tác thanh tra; Phan Thiết: 01 công chức; Hàm Thuận Nam: 01 công chức; Tánh Linh: 01 công chức.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã:

1. Về biên chế

- Tổng số hiện có/biên chế được giao: 238 công chức/248 biên chế; thiếu 10 biên chế công chức, gồm có 06/10 huyện: Phú Quý 05/6 biên chế (thiếu 01 công chức tại xã Long Hải); Tuy phong 21/22 biên chế (thiếu 01 công chức tại Thị trấn Phan Rí Cửa);  Hàm Thuận Nam: 22/26 biên chế, (thiếu 04 công chức tại xã Hàm Cần, Hàm Thạnh, các xã này có 02 hợp đồng chờ thi tuyển); Bắc Bình: 34/36 biên chế (thiếu 02 công chức tại xã Phan Lâm và Phan Điền); Thị xã La Gi: 17/18 biên chế (thiếu 01 công chức tại xã Tân Phước); Phan Thiết: 35 /36 biên chế (thiếu 01 công chức tại phường Thanh Hải).

- Số huyện bố trí đủ biên chế gồm có 04/10 huyện: Tánh Linh: 26/26 biên chế; Hàm Thuận Bắc: 34/34 biên chế; Đức Linh: 24/24 biên chế; Hàm Tân: 20/20 biên chế.

 

2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Đủ tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 224/238 công chức (trong đó Phú Quý, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam đạt 100%)

- Chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 14/238 công chức. Cụ thể:

+ Huyện Tuy Phong: 01/21 công chức (thị trấn Phan Rí Cửa)

+ Huyện Bắc Bình: 04/34 công chức (xã Phan Hiệp, Phan Lâm, Hải Ninh và  Hòa Thắng)

+ Huyện Tánh Linh: 04/26 công chức (xã Đức Bình, An Giang, Suối Kiết và Huy Khiêm)

+ Huyện Đức Linh: 02/24 công chức ( xã Trà Tân và Sùng Nhơn)

+ Huyện La gi: 01/17 công chức (xã Tân Hải)

+ Huyện Hàm Tân: 01/20 công chức (xã Tân Nghĩa).

+ Thành phố Phan Thiết: 01/35 công chức (xã Phong Nẫm).

Ngọc Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang