Góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 276

Góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/12/2023, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2417/STP-NV1 về việc góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo. Theo đó, Sở Tư pháp đã có một số ý kiến như sau:

Định mức lao động tổng hợp để tính đơn giá tiền lương của các bước công việc trong quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy được quy định tại Phụ lục II và định mức vật tư, văn phòng phẩm chỉnh lý một mét giá tài liệu được quy định tại Phụ lục III kèm theo dự thảo được căn cứ vào định mức lao động chi tiết và định mức vật tư, văn phòng phẩm chỉnh lý một mét giá tài liệu quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy.

Tuy nhiên, ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 16/2023/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy. Theo đó, Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BNV và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Qua rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy, các định mức lao động tổng hợp để tính đơn giá tiền lương của các bước công việc trong quy trình chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy được quy định tại Phụ lục II và định mức vật tư, văn phòng phẩm chỉnh lý một mét giá tài liệu được quy định tại Phụ lục III kèm theo dự thảo không phù hợp với các định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu được quy định tại các Phụ lục kèm theo Thông tư số 16/2023/TT-BNV.

Ngoài ra, ngày 19/6/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Giá số 16/2023/QH15; theo đó Luật Giá năm 2012 sẽ hết hiệu lực hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024).

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2023/TT-BNV quy định: “Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy quy định tại Thông tư này là định mức tối đa. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng không vượt quá định mức ban hành tại Thông tư này.”. Trước đây, Thông tư số 03/2010/TT-BNV không quy định nội dung này.

Từ các vấn đề nêu trên, Sở Tư pháp đã đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, rà soát lại theo các quy định, nhiệm vụ được giao tại Thông tư số 16/2023/TT-BNV và các văn bản pháp luật khác có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong năm 2024) để xác định rõ sự cần thiết ban hành văn bản, phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang