Lượt xem: 698

Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2023

 

Ngày 18/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Mục tiêu của Kế hoạch là triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương; bảo đảm tính khả thi, đáp ứng mục đích đã đề ra trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và thiết thực. Đồng thời, bảo đảm sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) trên địa bàn toàn tỉnh; Thụ lý giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường đã có đủ hồ sơ theo quy định của Luật TNBTCNN; rà soát các văn bản có liên quan đến Luật TNBTCNN; tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TNBTCNN cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường, đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường của Nhà nước; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho đội ngũ công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại địa phương bằng các hình thức phù hợp; triển khai áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp…

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện các nhiệm vụ lập dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường, bảo đảm đủ kinh phí cho việc chi trả tiền bồi thường (nếu có phát sinh vụ việc) và kinh phí cho việc tạm ứng kinh phí bồi thường, định giá tài sản, giám định thiệt hại trong quá trình giải quyết bồi thường theo quy định mới của Luật TNBTCNN năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng Kế hoạch và phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức của ngành; tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình. Định kỳ báo cáo kết quả công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi quản lý ngành mình về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp chung./.

Châu Hân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 54
  • Hôm nay: 894
  • Trong tuần: 52 813
  • Trong tháng: 201 283
  • Tất cả: 3690266
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang