Lượt xem: 419

Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với 03 Văn phòng công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn

Sở Tư pháp Bình Thuận ban hành Quyết định thanh tra chuyên ngành đối với 03 Văn phòng công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-STP ngày 12/12/2022 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; ngày 14/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-STP về việc Thanh tra chuyên ngành tổ chức và hoạt động tại 03 Văn phòng công chứng: Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn. Nội dung thanh tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động hành nghề công chứng theo Luật Công chứng và các văn bản có liên quan. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/3/2023.

Căn cứ Quyết định thanh tra, ngày 15/3/2023, bà Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Đoàn thanh tra đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-STP tiến hành thanh tra đối với 03 Văn phòng công chứng Đức Linh, La Gi và Trần Ngạn.

          Theo Kế hoạch thanh tra, trước khi tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra yêu cầu các Văn phòng công chứng gửi báo cáo bằng văn bản về những nội dung thanh tra cho Đoàn thanh tra, sau đó Đoàn thanh tra ban hành Thông báo thời gian và địa điểm để công bố quyết định thanh tra. Sau khi công bố quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành làm việc với Trưởng các Văn phòng công chứng để nghe báo cáo về những nội dung thanh tra theo Đề cương đã yêu cầu. Thông qua báo cáo của các Trưởng Văn phòng công chứng, Đoàn sẽ tiến hành thanh tra thực tế sổ sách, hồ sơ, thủ tục về tổ chức, hoạt động của các Văn phòng công chứng; các hợp đồng, giao dịch được thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 01/3/2023, cụ thể như: Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở làm việc của các đối tượng thanh tra, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo, hợp đồng, giao dịch; xem xét các tài liệu liên quan và trong trường hợp cần thiết sẽ xác minh thực tế làm rõ một số vấn đề; chất vấn trực tiếp hoặc yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan giải trình bằng văn bản về các vấn đề thuộc nội dung thanh tra.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra Văn phòng công chứng La Gi từ ngày 05/4 đến ngày 06/4/2023, Văn phòng công chứng Trần Ngạn từ ngày 11/4 đến ngày 12/4/2023 và Văn phòng công chứng Đức Linh từ ngày 23/4 đến ngày 24/4/2023. Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, Đoàn Thanh tra dự thảo báo cáo kết quả thanh tra, tập hợp ý kiến giải trình, hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra gửi Giám đốc Sở Tư pháp để Kết luận thanh tra.

Việc thanh tra nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm, ý thức thực hiện các quy định của Luật Công chứng và các văn bản có liên quan đối với các Văn phòng công chứng. Qua thanh tra sẽ kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, sai sót và xử lý đối với các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) trong quá trình hành nghề công chứng. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế chính sách pháp luật, văn bản pháp luật còn hạn chế hoặc không phù hợp với thực tiễn cũng như tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật chuyên ngành giữa các Tổ chức tín dụng, Văn phòng đăng ký đất đai và các Văn phòng công chứng. Việc thanh tra được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các Văn phòng công chứng./.

Lâm Hương

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 1982
  • Trong tuần: 53 118
  • Trong tháng: 205 600
  • Tất cả: 4185471
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang