Lượt xem: 480

Triển khai thực hiện Luật Cư trú về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện Luật Cư trú về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính

 

Thực hiện quy định của Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Ngày 27/12/2022, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2157/STP-NV2 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, theo đó kể từ ngày 01/01/2023 thì các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 08/3/2023, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 593/BTP-PLHSHC 27/02/2023 của Bộ Tư pháp, trong đó đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị có thẩm quyền, chức năng khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp cần tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thi hành quy định pháp luật về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy. Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp đã có Công văn số 372/STP-NV2 ngày 08/3/2023 gửi các địa phương, Tổ chức hành nghề công chứng, Tổ chức đấu giá tài sản, Văn Phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện một số nội dung như sau

- Đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã tại địa phương mình triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh liên quan đến nội dung bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy (Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020; Công văn số 5125/BTP-BTTP và Công văn số 1293/HTQTCT-HT ngày 21/12/2022 của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luật Cư trú; Công văn số 3246/UBND-NCKSTTHC ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020), theo đó khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự phải thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ quy định pháp luật về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

- Các Tổ chức hành nghề công chứng, các Tổ chức đấu giá tài sản, các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh khi tiếp nhận các hồ sơ dịch vụ công, giao dịch dân sự… không được yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy như trước đây để chứng minh thông tin nơi cư trú mà tổ chức thực hiện nghiêm túc việc triển khai thi hành quy định pháp luật về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Thực hiện việc tra cứu, khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ./.

Thanh Tuyên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 1932
  • Trong tuần: 53 068
  • Trong tháng: 205 550
  • Tất cả: 4185421
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang