Lượt xem: 337

Sở Tư pháp triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh

Sở Tư pháp triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4502/UBND-NCKSTTHC ngày 30/12/2022 về triển khai Bộ chỉ số và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hàng năm cấp tỉnh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần cải thiện chỉ số CCHC tỉnh Bình Thuận năm 2022 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 11/01/2023, Giám đốc Sở đã ban hành Công văn số 60/STP-VP chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2030” và nội dung Bộ chỉ số đánh giá chỉ số CCHC cấp tỉnh (đính kèm theo) đến công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và tăng cường sự tham gia, phối hợp của các phòng, đơn vị, cá nhân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh và của cơ quan.

2. Giao Phòng nghiệp vụ 1: Chịu trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở theo dõi triển khai thực hiện tất cả các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số đánh giá về lĩnh vực cải cách thể chế trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số cấp tỉnh về lĩnh vực cải cách thể chế tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ; trong đó, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho phòng chuyên môn, công chức có liên quan trong việc tham mưu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tiêu chí thuộc phạm vi quản lý, theo dõi và thực hiện. Thời gian hoàn thành Kế hoạch trước ngày 28/02/2023 (gửi về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp).

- Tham mưu văn bản phân công cho phòng chuyên môn và công chức có liên quan tham mưu, theo dõi tổ chức thực hiện (văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/02/2023).

 - Về xây dựng báo cáo của Sở Tư pháp tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính hàng năm của tỉnh: Căn cứ Bộ tiêu chí và hướng dẫn triển khai của Sở Nội vụ, tham mưu xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc phạm vi quản lý, theo dõi của Sở Tư pháp và cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu kiểm chứng có liên quan về kết quả thực hiện gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh đúng thời gian yêu cầu.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo thời gian theo yêu cầu./.

Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 8564
  • Trong tuần: 70 731
  • Trong tháng: 236 664
  • Tất cả: 3777467
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang