Lượt xem: 672

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở

 

Nhằm kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 được công bố tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Sở.  

Vào ngày 08/02/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-STP về khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở, theo đó Lãnh đạo Sở yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Trưởng phòng, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các Kế hoạch của Sở Tư pháp về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 đến công chức, viên chức và người lao động tại phòng, đơn vị mình, trong đó chú trọng quán triệt sâu, kỹ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Sở được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao trong tham mưu triển khai thực hiện.

2. Căn cứ vào các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở Tư pháp đã ban hành và nội dung Kế hoạch này, Trưởng các phòng, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính; tiếp tục phân công công chức, viên chức có trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác trực tiếp chịu trách nhiệm tham mưu công tác cải cách hành chính của phòng, đơn vị mình.

3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra.

4. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 đã phân công và chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực về kết quả, số liệu. Không đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đối với phòng, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân liên quan khi hoàn thành dưới 90% khối lượng từng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch cải cách hành chính đề ra./.

 Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 907
  • Trong tuần: 52 826
  • Trong tháng: 201 296
  • Tất cả: 3690279
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang