Lượt xem: 1520

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; ngày 18/11/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 628/KH-STP về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 thuộc thẩm quyền của Sở. Các nội dung chính của Kế hoạch gồm:

Phạm vi thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; giữa Sở với UBND huyện/phòng, ban thuộc UBND huyện, UBND xã tại văn bản do Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND/Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

Đối tượng thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC: Các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện thống kê, rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa gửi Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu trình UBND tỉnh công bố đối với TTHC nội bộ của Sở Tư pháp. Trường hợp các bộ phận cấu thành TTHC nội bộ được quy định tại nhiều văn bản do các ngành khác nhau tham mưu ban hành thì TTHC thuộc phạm vi quản lý của phòng nào sẽ do phòng chủ trì thực hiện.

 Mục tiêu về thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ: Trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ được thống kê, công bố (lần đầu) và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: Mục tiêu của Kế hoạch trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

- Trước ngày 01/01/2024: Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

- Trước ngày 01/01/2025: Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp./.

                                                                                    Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1081
  • Trong tuần: 53 000
  • Trong tháng: 201 470
  • Tất cả: 3690453
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang