Một số quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
Lượt xem: 101

Một số quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

                                            

Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Nghị định này được ban hành nhằm quy định chi tiết một số điều khoản của Luật Thanh tra năm 2022, như: Thanh tra Tổng cục, Cục được thành lập tại Tổng cục, Cục thuộc Bộ; Thanh tra sở; việc thành lập cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; chế độ bồi dưỡng đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành…

Trong đó, Nghị định quy định việc thành lập Thanh tra sở theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 của Luật Thanh tra, bao gồm: Thanh tra Sở Công Thương, Thanh tra Sở Giao Thông vận tải, Thanh tra Sở Giáo giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Sở Nội vụ, Thanh tra Sở Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn, Thanh tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Thông tin và Truyển thông, Thanh tra Sở Tư pháp, Thanh tra Sở Văn hoá thể thao và Du lịch hoặc Thanh tra Sở Văn hoá, Thanh tra Sở Du Lịch, Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Y tế. Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tại địa phương và biên chế được giao. Trường hợp Thanh tra sở được luật quy định thì thực hiện theo quy định của luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Nghị định này cũng quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở, Chánh Thanh tra sở và tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc thành lập Thanh tra sở phải bảo đảm đáp ứng các tiêu chí như thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương. Tại những sở không thành lập cơ quan thanh tra, Giám đốc sở giao đơn vị thuộc sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra sở có con dấu và tài khoản riêng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2024./.

 Thanh Luân 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang