Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2012
Lượt xem: 246

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2012

Vừa qua, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2264/STP-NV1 ngày 23/11/2023 về việc phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2012.

Theo đó, ngoài nội dung đề nghị Sở Tài chính lập hồ sơ rà soát theo quy định tại Điều 152 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với 03 Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh do Sở Tài chính tham mưu: Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Phân công thực hiện thẩm định giá của nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/04/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sở Tư pháp còn đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành đang có hiệu lực liên quan đến Pháp lệnh Giá năm 2002, Luật Giá năm 2012 để đề xuất xử lý theo quy định.

Đến nay, qua nghiên cứu Báo cáo số 115/BC-STC ngày 05/12/2023 của Sở Tài chính về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành theo quy định Luật Giá năm 2012; để bảo đảm tiến độ báo cáo kết quả rà soát, gửi danh mục văn bản của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 và theo Công văn số 8611/BTC-QLG ngày 11/8/2023 của Bộ Tài chính, Sở Tư pháp thống nhất việc Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo và cung cấp trước cho Bộ Tài chính danh mục 03 văn bản quy phạm luật của UBND tỉnh do Sở Tài chính tham mưu có liên quan đến Luật Giá năm 2012 (nêu tại Báo cáo số 115/BC-STC).

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định của Pháp lệnh Giá năm 2002, Luật Giá năm 2012 đang còn hiệu lực (ngoài 03 Quyết định nêu trên của UBND tỉnh) để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) theo đúng yêu cầu tại điểm b khoản 2 mục II của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và điểm 2 Công văn số 8611/BTC-QLG ngày 11/8/2023 của Bộ Tài chính./.

Nguyện Đắc

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang