Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lượt xem: 684

Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài chính rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Trước đây, căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/6/2022 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, các nội dung về nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê, chi xây dựng, nâng cấp, mở rộng phần mềm phục vụ công tác điều tra thống kê tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung.

Thực hiện quy định về rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật ngay khi có căn cứ pháp lý, Sở Tài chính đã chủ động rà soát Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, qua đó xác định điểm h khoản 3 Điều 1 và khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Thông tư số 37/2022/TT-BTC. Sau khi rà soát, Sở Tài chính đã phối hợp lấy ý kiến của Sở Tư pháp về kết quả rà soát theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Về cơ bản, Sở Tư pháp thống nhất với kết quả rà soát và ý kiến đề xuất của Sở Tài chính về việc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND, đồng thời có các ý kiến bổ sung để Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND cho phù hợp với quy định hiện hành của cấp trên./. 

Kim Loan

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 273
  • Trong tuần: 33 537
  • Tháng hiện tại: 133 063
  • Tổng lượt truy cập: 4809720
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang