Cần sớm thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng bộ pháp điển
Lượt xem: 442

Cần sớm thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ sang khai thác, sử dụng bộ pháp điển

 

Sau gần 09 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành pháp điển 263/271 đề mục, đạt tỉ lệ hơn 97% khối lượng các Bộ pháp điển. Các đề mục còn lại đang được các bộ, ngành quyết tâm thực hiện. Bộ pháp điển đã “về đích sớm” hơn 01 năm so với thời hạn tại Quyết định số 1267/QĐ-TTg.

Để phát huy hiệu quả và giá trị mà Bộ pháp điển mang lại, ngày 08/5/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1785/BTP-KTrVB về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống QPPL, theo đó, Bộ Tư pháp chỉ đạo các địa phương thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc, qua đó, từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày; Tích hợp Bộ pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị; Lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Thực hiện Công văn số 1785/BTP-KTrVB của Bộ Tư pháp, ngày 22/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1779/UBND-NCKSTTHC ngày 22/5/2023 giao Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1785/BTP-KTrVB của Bộ Tư pháp theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, nhằm sớm đưa Bộ pháp điển vào khai thác, sử dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh, từng bước thay đổi thói quen từ khai thác, sử dụng văn bản QPPL riêng lẻ sang khai thác, sử dụng Bộ pháp điển và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển như là một trong những công cụ hữu hiệu, hỗ trợ giải quyết công việc thường ngày của công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

(Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển, địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-dan-su-dung-bo-phapdien.aspx?ItemID=4).

Bùi Danh Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 510
  • Trong tuần: 33 774
  • Tháng hiện tại: 133 300
  • Tổng lượt truy cập: 4809957
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang