Hoàn thành công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Lượt xem: 40

Hoàn thành công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản và các danh mục nhằm giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật. Theo quy định, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện định kỳ 5 năm một lần. Kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là kỳ hệ thống hóa văn bản lần thứ 3 thống nhất trên cả nước (trước đó là kỳ 2008-2013 và kỳ 2014-2018).

Để triển khai hiệu quả công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2019-2023; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 468/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận kỳ 2019 - 2023. Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đối tượng, tiến độ, chất lượng theo quy định. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đến nay, nhiệm vụ hệ thống hóa của các cấp trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp theo đúng tiến độ quy định (Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 18/3/2024) với kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân tỉnh

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận kỳ 2019 - 2023 được công bố tại Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với kết quả cụ thể như sau:

- Số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023: 806 văn bản (gồm 219 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 566 quyết định và  21 chỉ thị của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 590 văn bản (gồm 180 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 398 quyết định và 12 chỉ thị của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 216 văn bản (gồm 39 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 168 quyết định và 09 chỉ thị của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 39 văn bản (gồm 12 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 27 quyết định của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 50 văn bản (gồm 06 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 44 quyết định của Ủy ban nhân dân). 

2. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tính đến thời điểm này đã có 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình và có Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của địa phương mình (bao gồm cả cấp xã) gửi Sở Tư pháp với kết quả cụ thể như sau:

- Số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023: 558 văn bản (gồm 182 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 371 quyết định và 05 chỉ thị của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 317 văn bản (gồm 115 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 198 quyết định và 04 chỉ thị của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 241 văn bản (gồm 67 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 173 quyết định và 01 chỉ thị của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: không có.

 - Số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 13 văn bản (gồm 01 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 12 quyết định của Ủy ban nhân dân).

3. Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã

- Số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023: 354 văn bản (gồm 206 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 148 quyết định của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 309 văn bản (gồm 192 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 117 quyết định của Ủy ban nhân dân).

- Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 45 văn bản (gồm 14 nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 31 quyết định của Ủy ban nhân dân).

 - Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023:  không có.

- Số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 10 văn bản (gồm 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 07 quyết định của Ủy ban nhân dân)./.

Loan Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang