Quy định về công khai trong phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân
Lượt xem: 1404

Quy định về công khai trong phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân

 

Ngày 01/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 117/2021/TT-BCA quy định về nội dung và hình thức công khai, minh bạch trong phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân, cụ thể như sau:

Nội dung công khai, minh bạch trong phòng chống tham nhũng gồm các quy định sau trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước: (1) Những thông tin về tổ chức, hoạt động của Công an đơn vị, địa phương; (2) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lao động hợp đồng trong Công an nhân dân và công dân; (3) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; (4) Công tác tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương; (5) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các khoản (2), (3), (4) mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch; (6) Đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai quy định tại các khoản (2), (3), (4), (5) còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính. Quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải thông báo, cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn một, một số hoặc tất cả các hình thức thông báo sau đây: Công bố tại các cuộc họp của đơn vị; niêm yết tại trụ sở đơn vị; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị; tổ chức họp báo; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong quá trình thực thi công vụ; được bảo vệ, khen thưởng theo quy định của pháp luật; có quyền kiến nghị với cơ quan Công an những vấn đề có liên quan đến hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan Công an trong phòng, chống tham nhũng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin về phòng, chống tham nhũng mà mình cung cấp; không lợi dụng việc phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2022.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 33 742
  • Tháng hiện tại: 133 268
  • Tổng lượt truy cập: 4809925
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang