Kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở
Lượt xem: 1652

Kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở

 

Ngày 29/8/2022, Bộ Tư pháp có Công văn số 3167/BTP-KTrVB đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận gửi kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề, trong đó có chuyên đề liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Triển khai Công văn số 3167/BTP-KTrVB ngày 29/8/2022 của Bộ Tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2923/UBND-NCKSTTHC ngày 07/9/2022 giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra các văn bản theo các nội dung chuyên đề do Bộ Tư pháp đề nghị.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tiến hành rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến chuyên đề trên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo yêu cầu với kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19:

Từ năm 2020 đến nay, căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về y tế trong công tác phòng, chống dịch theo các văn bản của Trung ương. Tuy nhiên, không ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19.

2. Kết quả rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Từ ngày 01/01/2018 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 192 Quyết định quy phạm pháp luật, trong đó có 08 văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Qua công tác tự kiểm tra cho thấy: Thẩm quyền ban hành; căn cứ ban hành; thể thức, kỹ thuật trình bày; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nội dung của các văn bản đều phù hợp với quy định trong các văn bản của cấp trên tại thời điểm ban hành, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực y tế, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách pháp luật về y tế dự phòng, y tế cơ sở tại địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, phát triển kinh tế - xã hội, một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành đến nay không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Để đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật do địa phương phù hợp với quy định hiện hành của trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành chuyên môn tham mưu xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung 03 văn bản.

Ngoài ra, qua rà soát, địa phương không ban hành văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng./.

Loan Nguyễn

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang