Lượt xem: 667

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2022

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2022

Ngày 16/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4831/KH-UBND về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022. Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung, hình thức không phù hợp quy định của văn bản cấp trên hoặc không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Kế hoạch đề ra yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm đối với công tác kiểm tra văn bản: Tự kiểm tra 100% các văn bản quy phạm pháp luật do UBND các cấp ban hành trong năm 2022; kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản quy phạm pháp luật nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra theo quy định tại Điều 114 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề hoặc theo ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 116 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với công tác rà soát văn bản: Tiến hành rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành ngay khi có căn cứ rà soát văn bản theo quy định; rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn… Qua đó, rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần để thực hiện công bố theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát văn bản từ các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện tự kiểm tra văn bản theo ngành, lĩnh vực khi có yêu cầu; tổ chức rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị ngay khi có căn cứ rà soát để kịp thời kiến nghị xử lý các nội dung không phù hợp quy định của cấp trên.

  UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tại địa phương và chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương và bố trí đủ kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 2339
  • Trong tuần: 53 475
  • Trong tháng: 205 957
  • Tất cả: 4185828
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang