Lượt xem: 1028

Đôn đốc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được các luật giao quy định chi tiết sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

Đôn đốc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được các luật giao quy định chi tiết sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10

         Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ Tư pháp có Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL về việc thông báo các nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. Theo đó, ngày 18 tháng 12 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 2353/VPUB-NC giao chuyển Công văn nói trên đến Sở Tư pháp để thực hiện rà soát tổng hợp Danh mục các văn bản được luật giao quy định chi tiết. Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 5, Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp và tổng hợp Danh mục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Theo đó, ngày 14/5/2021 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1166/QĐ - UBND về ban hành Danh mục Quyết định QPPL của UBND tỉnh quy định chi tiết các nội dung được giao trong các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 bao gồm 17 quyết định và trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục 01 Nghị quyết. Trên cơ sở đó, ngày 11/6/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 868 /STP-NV1để đôn đốc Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động – Thương binh và xã hội là những cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, về báo cáo tình hình, tiến độ xây dựng dự thảo Quyết định được Luật giao quy định chi tiết: Các cơ quan được UBND tỉnh phân công chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết và Quyết định quy định chi tiết thi hành các Luật theo Phụ lục kèm theo Quyết định số 1166/QĐ - UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh và công văn số 1993/UBND-NCKSTTHC ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh chậm nhất ngày 23 hàng tháng gửi thông tin về tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình soạn dự thảo Quyết định về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

Thứ hai, về quy trình xây dựng dự thảo văn bản. Đề nghị quý cơ quan nghiên cứu và thực hiện xây dựng dự thảo Quyết định theo quy trình được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản QPPL năm 2020.

Như vậy, trước khi các luật như: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính; luật bảo vệ môi trường; luật người lao động Việt nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022 thì các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo phải khẩn trương xây dựng trình UBND tỉnh ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết. Trừ một số văn bản phải chờ văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương./.

                                                                                             Lâm Hương

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 2506
  • Trong tuần: 53 642
  • Trong tháng: 206 124
  • Tất cả: 4185995
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang