Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ
Lượt xem: 862

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ

Ngày 04/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Qua gần 10 năm thi hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác pháp chế; tăng cường năng lực đội ngũ làm công tác pháp chế từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập cần được khắc phục. Để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và trên cơ sở hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 07/01/2021của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 83 – KL/TW ngày 27/9/2000 của Bộ Chính trị thì cần tiến hành tổng kết toàn diện việc thực hiện Nghị định này. Do vậy, ngày 29/3/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 497/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch tổ chức tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Theo đó, nội dung của Kế hoạch quy định cụ thể phạm vi tổng kết, mốc thời gian tổng kết đánh giá toàn diện công tác triển khai và tổ chức thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP trên phạm vi toàn quốc là từ ngày 25/8/2011 đến ngày 01/4/2021.

Nội dung tổng kết: Thực hiện theo mẫu Đề cương Báo cáo tổng kết ban hành kèm theo Văn bản số 497/QĐ-BTP ngày 29/3/2021 của Bộ Tư pháp; xem xét, đề xuất khen thưởng theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ. Đồng thời lựa chọn, đề xuất, giới thiệu 01 cá nhân hoặc tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho Bộ Trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng.

 

Hình thức tổng kết: Tùy tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để tổ chức Hội nghị tổng kết theo hình thức phù hợp; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 22/4/2021.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp giao Vụ vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì phối hợp đơn vị có liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức tổng kết thi hành Nghị định 55/2011/NĐ-CP và tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết; xây dựng báo cáo tổng kết báo cáo Chính phủ; phối hợp với Vụ thi đua – Khen thưởng xét, chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quá trình thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng theo quy định.

 Về kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

                                                                                                    Lâm Hương

 

 

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 55
  • Hôm nay: 1982
  • Trong tuần: 54 916
  • Tháng hiện tại: 217 644
  • Tổng lượt truy cập: 4233070
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang