Lượt xem: 1646

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021

 

Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021

 

Thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 408/KH-UBND về kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Nội dung của Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi đến Sở Tư pháp;  kiểm tra văn bản theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực; kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành gửi đến hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Bên cạnh việc kiểm tra tiến hành rà soát thường xuyên; rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2021.

                                                                                           Lâm Hương

Tin khác
1 2 3 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 1882
  • Trong tuần: 53 018
  • Trong tháng: 205 500
  • Tất cả: 4185371
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang