Lượt xem: 600

Mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

 

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (Đề án 977) và ngày 06/10/2022, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 3349/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Đề án 977 đề ra mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau đây:

Đề án xác định 05 mục tiêu cụ thể: (1) Hoàn thành việc rà soát, đề xuất chính sách, thể chế liên quan đến tiếp cận pháp luật của người dân bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn; (2) Nhận thức, trách nhiệm và thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng cao; (3) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được bảo đảm các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận pháp luật; (4) Nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong hỗ trợ người dân tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật; (5) Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội và các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được nâng cao năng lực, phát huy trách nhiệm xã hội trong việc hỗ trợ thông tin pháp luật, tư vấn pháp luật cho người dân.

Đề án xác định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lớn (gồm 02 nhiệm vụ, giải pháp chung và 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với từng nhóm chủ thể cụ thể) sẽ được tổ chức triển khai từ năm 2023 đến năm 2030. Các nhiệm vụ và giải pháp này được thực hiện đồng bộ dựa trên cơ sở phát huy trách nhiệm, sự vào cuộc, tham gia của 03 nhóm chủ thể chính là Nhà nước (các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các tổ chức đoàn thể có liên quan (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp) và người dân, trong đó chú trọng các nhóm đặc thù, trẻ em, hộ nghèo, hộ cận nghèo./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 4 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 1088
  • Trong tuần: 53 007
  • Trong tháng: 201 477
  • Tất cả: 3690460
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang