UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024
Lượt xem: 173

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024

 

Ngày 22/01/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024.

Theo đó, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, đầy đủ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác kiểm tra các sở, ban, ngành và địa phương; triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp nắm vững mục đích, yêu cầu, trách nhiệm và thực hiện tốt các nội dung, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực, ngành, địa phương mình quản lý.

Kế hoạch giao Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí, đảm bảo phục vụ công tác  theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch.

Các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định. Chỉ  đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định pháp luật và khi được yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, theo dõi thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các yêu cầu của Đoàn kiểm tra; xây dựng báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Phương Đặng

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang