Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Lượt xem: 11520

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2188/KH-UBND về tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; qua đó đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật và tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan và toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh cũng như trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị và địa phương bảo đảm đúng nội dung, mục đích, tiến độ đề ra; nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế kết quả đánh giá của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; xác định đầy đủ nội dung công việc, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện nội dung tổng kết, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Phạm vi tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trên phạm vi toàn tỉnh, thời điểm tổng kết kể từ ngày 01/10/2012 đến hết ngày 01/10/2022 và việc tổng kết tập trung vào các nội dung sau: Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (công tác chỉ đạo, lãnh đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật) của các cơ quan và địa phương; tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; đánh giá đầy đủ, kịp thời, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc tổng kết; tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP./.

Hải Lam Tường

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2488
  • Trong tuần: 36 525
  • Tháng hiện tại: 136 040
  • Tổng lượt truy cập: 4808373
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang