Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022
Lượt xem: 2459

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022

 

Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022; UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 02/3/2022 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2022, với nội dung kế hoạch tập trung vào các nội dung chính sau đây:

Lĩnh vực, phạm vi, đối tượng theo dõi:

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Phạm vi theo dõi: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng theo dõi là các sở, ngành và địa phương.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Phạm vi theo dõi: Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Đối tượng theo dõi là Các sở, ngành và địa phương.

Về các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nội dung hoạt động là trong phạm vi quản lý Nhà nước được giao, các sở, ngành và địa phương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành và địa phương; Cơ quan thực hiện: các sở, ngành và UBND cấp huyện; Thời gian thực hiện trong tháng 3/2022.

Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện  các nội dung hoạt động như: Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về: Chính sách, pháp luật về hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước. Ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi theo dõi trọng tâm, liên ngành. Sản phẩm đầu ra là các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thi hành; danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành cần theo dõi. Cơ quan thực hiện, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện; Thời gian thực hiện: quý I, II/2022.

Ngoài ra, kế hoạch cũng quy định việc tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát hoặc tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh. 

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh giao các sở, ngành và UBND cấp huyện có trách nhiệm ban hành kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành và địa phương; Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật Nhà nước. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo đề nghị của Sở Tư pháp và tổng hợp vào báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2022.

Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

                                                                                  Ban Biên tập

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2218
  • Trong tuần: 36 255
  • Tháng hiện tại: 135 770
  • Tổng lượt truy cập: 4808103
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang