Sở Tư pháp Bình Thuận được Bộ Tư pháp tặng cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 525

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

         Chiều ngày 10/01/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành; đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện, Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện; Trưởng, Phó các Phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; các công chức Tư pháp cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh được Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng năm 2023.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị)

anh tin bai

(Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và chương trình kế hoạch công tác tư pháp năm 2024. Trong năm 2023, khối lượng công việc của ngành Tư pháp ngày càng tăng thêm, nhiều việc khó, việc gấp trong khi đó biên chế ngày càng phải cắt giảm; nhưng với sự nỗ lực, đổi mới, quyết liệt, kịp thời, ngành Tư pháp tỉnh nhà đã bám sát các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của UBND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023 toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình, kế hoạch được ban hành kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc; công tác chỉ đạo điều hành gắn chặt với ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính. Đến nay, ngành Tư pháp đã thực hiện nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt, với những kết quả đạt được Sở Tư pháp Bình Thuận được Bộ Tư pháp đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp (08/63 tỉnh, thành được tặng Cờ thi đua).

anh tin bai

(Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng - Phó Giám đốc sở Tư pháp trình bày báo cáo tại Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nỗ lực của ngành Tư pháp trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Dự báo sẽ tiếp tục phát sinh nhiều vấn đề pháp lý phức tạp... Theo đó, ngoài 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp cần chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành, để nâng cao vai trò, vị trí là cơ quan “gác cổng” về pháp luật của tỉnh, tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm như sau:

 Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Chính phủ liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, ngành Tư pháp tỉnh cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện  nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL, tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh để tạo được những chuyển biến mới, tích cực, hiệu quả hơn trong công tác này trong thời gian tới.

Thứ hai, là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng QLNN về các lĩnh vực tư pháp, Sở Tư pháp cần chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong chỉ đạo, điều hành, để từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí  là cơ quan “gác cổng” về pháp luật cho tỉnh. Cụ thể là:

- Nâng cao  hơn nữa tính chặt chẽ, kịp thời, chính xác trong công tác thẩm định các dự văn bản QPPL tại địa phương; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và chú trọng việc xử lý văn bản sau khi có kết luận kiểm tra. Tăng cường rà soát thường xuyên, chủ động phối hợp với sở, ngành rà soát theo lĩnh vực qua đó nhằm kịp thời phát hiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội, việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Chủ động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của tỉnh nhà, nhất là các vấn đề nhạy cảm, liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền GDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống; tăng cường giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo đảm bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, thiết thực hơn với người dân nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa về công tác này trong năm 2024. 

Thứ tư, nâng cao hiệu quả QLNN trong lĩnh vực hành chính tư pháp, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ theo Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đẩy mạnh công tác làm sạch, số hóa dữ liệu hộ tịch để kết nối với CSDLQG về dân cư.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý và công tác QLNN đối với các lĩnh vực công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, quản lý tài sản, đấu giá, thừa phát lại theo đúng quy định. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản và công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại. Kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá, thừa phát lại.

         Thứ sáu, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo UBND cấp huyện trong thực hiện bố trí, sắp xếp, đào tại đội ngũ công chức phòng tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã nhằm chuẩn hóa đội ngũ này theo đúng quy định của Luật Hộ tịch; quan tâm tạo điều kiện về điều kiện, phương tiện làm việc và chế độ, chính sách đối với người làm công tác tư pháp, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý với các ngành khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

anh tin bai

(Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua ngành Tư pháp cho tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp)

         Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua ngành Tư pháp của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp, trao tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2023 cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2022-2023.

anh tin bai

(Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân)

         Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc Sở đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tư pháp năm 2023 và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023 do Sở Tư pháp phát động.

anh tin bai

(Đồng chí Phạm Thị Minh Hiếu - Giám đốc sở Tư pháp tặng Giấy khen cho các tập thể Phòng Tư pháp và cá nhân công chức tư pháp địa phương)

   Thảo Nguyên

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang