UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành
Lượt xem: 535

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành

 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), văn bản quy phạm pháp luật phải được rà soát thường xuyên, kịp thời ngay khi có căn cứ rà soát. Trong thời gian qua, các Sở, ngành đã phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đang còn hiệu lực khi có căn cứ rà soát. Qua rà soát, các Sở, ngành đã đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý bãi bỏ 12 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 09 quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị của các sở, ngành; căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Sở Tư pháp đã có văn bản số 573/STP-NV1 ngày 06/4/2023 báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Ngày 14/4/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1257/UBND-NCKSTTHC về việc tham mưu bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; trong đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 quyết định quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để bãi bỏ 09 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Bên cạnh đó, đối với 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách đã hết thời gian thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 1268/UBND-NCKSTTHC ngày 14/4/2023 đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng 01 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để bãi bỏ 03 nghị quyết trên, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

Ngày 19/4/2023, Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 172/HĐND-CTHĐ thống nhất chủ trương theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1268/UBND-NCKSTTHC ngày 14/4/2023./.

Loan Nguyễn

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 330
  • Trong tuần: 33 594
  • Tháng hiện tại: 133 120
  • Tổng lượt truy cập: 4809777
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang