Kết quả đánh giá, phân loại tập thể phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 129

Kết quả đánh giá, phân loại tập thể phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2023

 

Thực hiện Quyết định số 238/QĐ-STP ngày 08/11/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm; Quyết định s 289/QĐ-STP ngày 30/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 238/QĐ-STP ngày 08/11/2021; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cá nhân, tập thể phòng, đơn vị thuộc thẩm quyền đánh giá của Sở Tư pháp và kết quả đánh giá của tập thể lãnh đạo Sở năm 2023, kết quả đánh giá, phân loại cụ thể như sau:

- Đối với tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở: có 06 Phòng, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gồm: Văn phòng Sở, Phòng Nghiệp vụ 1, Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Nghiệp vụ 3, Trunng tâm Trợ giúp pháp lý, Phòng Công chứng số 1 và 02 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, gồm Thanh tra Sở, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Đối với công chức, viên chức và người lao động: có 07công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 27 công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Thủy

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang