Sở Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ
Lượt xem: 112

Sở Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ

 

 Ngày 30  tháng 10 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 175/NQ-CP về việc phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 309/UBND-NCKSTTHC ngày 25/01/2024, Giám đốc Sở đã ban hành Công văn số 184/STP-VP yêu cầu Trưởng các Phòng, Đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia đến công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý được biết.

2. Triển khai các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo theo lộ trình của Đề án 06 Chính phủ. Thực hiện rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và trình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình thuộc phạm vi quản lý.

3. Phòng nghiệp vụ 1: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

 4. Phòng nghiệp vụ 2: Tiếp tục triển khai rà soát, làm sạch dữ liệu hộ tịch đảm bảo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống” thuộc phạm vi quản lý; rà soát dữ liệu thông tin có liên quan đến con người được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành và phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

5. Giao Văn phòng Sở tham mưu thực hiện đúng quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin./.

                                                Ngọc Thủy

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang