Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 565

Sở Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử

 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1607/CV-TCTTHĐA06, ngày 10/5/2023 của Tổ công tác thực hiện Đề án 06 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06, cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử. Nhằm thực hiện tốt nội dung trên, ngày 24/5/2023, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 863/STP-VP chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở:

- Tiếp tục quán triệt đến công chức, viên chức nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (02 dự án) và Đề án 06; qua đó, làm cho mỗi công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác thực hiện; đồng thời, vận động người thân, người dân sinh sống gần nơi cư trú thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước công dân, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công.

- Quán triệt 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình hoàn thành việc thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trước ngày 31/5/2023.

- Mỗi phòng, đơn vị vận động tối thiểu 02 người gần nơi cư trú, người thân thực hiện việc đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đăng ký cấp căn cước công dân (đối với các trường hợp chưa được cấp); thống kê danh sách chứng minh việc vận động gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại… các trường hợp đã thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cấp căn cước công dân gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/5/2023.

- Tiến hành số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo tiến độ, lộ trình đã đề ra.

2. Phòng Nghiệp vụ 1: Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế theo yêu cầu của Đề án 06 và theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

3. Phòng Nghiệp vụ 2: Tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 372/STP-NV2, ngày 08/3/2023 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục triển khai hiệu quả quy định của Luật Cư trú về bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và Công văn số 623/STP-NV2, ngày 14/4/2023 về việc quán triệt việc yêu cầu nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và thực hiện rà soát dữ liệu hộ tịch đã được số hóa.

4. Văn phòng Sở: Theo dõi việc thực hiện triển khai tại Công văn này; đồng thời, tổng hợp danh sách chứng minh việc vận động công dân thực hiện đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cấp căn cước công dân gửi về Cơ quan thường trực Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tỉnh - Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) trước ngày 05/6/2023./.

Kim Chuyên

Tin khác
1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 297
  • Trong tuần: 33 561
  • Tháng hiện tại: 133 087
  • Tổng lượt truy cập: 4809744
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang