Lượt xem: 676

Triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp

Triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp

 

Ngày 13/01/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 78/STP-NV2 về việc triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành. Thông tư số 09/2022/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023, theo đó bãi bỏ nội dung “sổ hộ khẩu, sổ tạm trú” tại khoản 1 Điều 8 và tại điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp được quy định tại Điều 2 của Thông tư.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký lại khai sinh không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và giấy tờ, tài liệu này không được xem là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2022/TT-BTP cũng quy định: “Hồ sơ yêu cầu đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân, hồ sơ đăng ký lại khai sinh do cơ quan đăng ký hộ tịch tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Thông tư số 04/2020/TT-BTP”.

Ngoài ra, liên quan đến bãi bỏ nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2157/STP - NV2 ngày 27/12/2022 về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, không yêu cầu người dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như trước đây mà thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công hoặc các giao dịch dân sự cho công dân đúng theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Để việc triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BTP bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã nghiên cứu, thực hiện nghiêm các quy định của Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn./.

     Châu Hân

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 668
  • Trong tuần: 52 587
  • Trong tháng: 201 057
  • Tất cả: 3690040
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang