Lượt xem: 649

Công tác phối hợp trong việc số hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương trong năm 2023

Công tác phối hợp trong việc số hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương trong năm 2023

 

Để triển khai Đề án xây dựng “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Công văn số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn các địa phương thực hiện số hóa sổ hộ tịch; ngày 31/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận” giai đoạn 2021-2023, thực hiện theo 03 gói thầu số 3, 4, 5. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 03, 04, 05, 06, 07 và 08 thuộc dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận.

Ngày 31/12/2022, Sở Tư pháp đã có Quyết định số 308/QĐ-STP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 05: “Số hóa dữ liệu hộ tịch năm 2023” thuộc dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận. Ngày 31/12/2022, Sở Tư pháp ký Hợp đồng số 694/2022/HĐ/STPST-FSI với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI về việc thực hiện gói thầu “Số hóa dữ liệu hộ tịch năm 2023” thuộc dự án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Bình Thuận. Trong năm 2023, sẽ thực hiện việc số hóa dữ liệu hộ tịch tại các địa phương: Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Phú Quý, Tánh Linh và La Gi. Thời gian dự kiến tổ chức triển khai từ ngày 09/01/2023, thời gian dự kiến hoàn thành(quý I/2023).

Để đảm bảo việc triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch tại các địa phương trên đạt kết quả, theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2173/STP-NV2  ngày 30/12/2022 gửi các địa phương trong việc phối hợp trong việc triển khai thực hiện số hóa Sổ Hộ tịch năm 2023 phân công công chức tư pháp - hộ tịch rà soát, tập hợp các loại Sổ hộ tịch từ năm 2018 trở về trước và bàn giao Sổ hộ tịch với đơn vị thi công để thực hiện việc số hóa và hỗ trợ về mặt bằng thi công trong thời gian triển khai thực hiện việc số hóa tại các địa phương trên./.

Thanh Tuyên

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1037
  • Trong tuần: 52 956
  • Trong tháng: 201 426
  • Tất cả: 3690409
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang