Sở Tư pháp Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 736

Sở Tư pháp Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham 

 

      Thực hiện Kế hoạch số 3644/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ngày 11/11/2022, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 614/KH-STP về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Kế hoạch số 3644/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

         Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũngtiêu cực giai đoạn 2012 -2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống thamnhũngtiêu cực nêu tại Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Tổng kết và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị; Quy chế làm việc của Sở Tư pháp; Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí tiết kiệm được và công khai tài chính; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản thu nhập cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp. Đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đơn vị  nào có nhiều thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý không đúng với tính chất, mức độ vi phạm thì người đứng đầu đơn vị đó chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực và kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Phối hợp cùng các Sở, ngành kiểm tra, rà soát đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản có nội dung liên quan đến lĩnh vực tham nhũng, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính công, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính…và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm toán, kiểm tra, thanh tra đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai minh bạch về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư và mua sắm tài sản công; tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên và báo cáo, kiến nghị Lãnh đạo Sở biện pháp xử lý khi có hành vi sai phạm./.

                                                                                     Lâm Hương

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 2057
  • Trong tuần: 36 094
  • Tháng hiện tại: 135 609
  • Tổng lượt truy cập: 4807942
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang