Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 7993

Kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Ngay sau khi các Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kịp thời các Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, các quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; Đồng thời tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức, dưới hình thức lồng ghép vào các hội nghị cơ quan hàng tháng, quý, giao ban tháng; Và đặc biệt là giao nhiệm vụ cụ thể cho Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện những nội dung của các Kế hoạch theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Để triển khai thực hiện các nội dung về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ mội trường (là lĩnh vực trọng tâm được chọn trong năm 2020), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 ban hành bộ chỉ thị môi trường tỉnh Bình Thuận trên cơ sở bộ chỉ thị môi trường quốc giaQuyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công tác tuyên truyền phổ biến, tập huấn các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cũng luôn được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện thường xuyên, với các hình thức da dạng, ngày càng thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng góp phân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường, như: đã chủ trì, phối hợp Tổng cục Môi trường Hội nghị tập huấn các các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đến khoảng 400 người là cán bộ quản lý môi trường cấp tỉnh, huyện, xã; các tổ chức chính trị, xã hội và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

Ngoài ra, trên cơ sở các Chương trình liên tịch đã ký kết với các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và cơ quan, đơn vị liên quan về thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020; trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, mô hình…về công tác bảo vệ môi trường.

Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật, nhìn chung tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác thi hành pháp luật tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng đơn vị thuộc Sở cơ bản đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật. Phân bổ đủ kinh phí và trang bị phương tiện, thiết bị máy móc cần thiết (máy vi tính, máy in, internet...) đảm bảo cho thi hành pháp luật.

Về tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền: Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã có chuyển biến rõ nét; nội dung tuyên truyền, phổ biến thiết thực hơn, góp phần nâng cao chuyển biến nhận thức của cộng đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thường xuyên thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, công tác tham mưu và xử lý vi phạm hành chính thực hiện đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, hành vi vi phạm, đúng thẩm quyền; trình tự, thủ tục, thời gian và thời hiệu xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hiện hành; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, công tác bồi thường nhà nước... Qua đó, đã góp phần hạn chế vi phạm, có tác dụng răn đe và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tình hình tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của quần chúng nhân dân trên các địa bàn, lĩnh vực tương đối ổn định, không phát sinh thêm điểm nóng về môi trườngcông tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường được đẩy mạnh qua đó đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các chủ đầu tư, góp phần làm ổn định tình hình hơn so với trước đây. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có phản ánh của người dân.

Công tác thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường: Qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại cơ sở, từ báo cáo của các ngành và địa phương trong tỉnh về những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL cho phù hợp với thực tiễn; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kịp thời vào báo cáo định kỳ để kịp thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Có thể đánh giá một cách tổng quát về tình hình thi hành pháp luật nói chung và tình hình thi hành pháp luật liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Sở tài nguyên và Mội trường năm qua đã thực hiện tương đối tốt, trong năm đã ban hành tương đối đầy đủ các Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện. Công tác tham mưu của các bộ phận chuyên môn thuộc Sở đã có những tiến bộ rõ nét, tạo được sự chuyển biến tốt trong chỉ đạo, điều hành công tác theo dõi thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các quy định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức đã góp phần làm chuyển biến nâng cao nhận thức của cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thường xuyên thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường của các tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, công tác bồi thường nhà nước...

Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, như: Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở còn thiếu, chủ yếu là kiêm nhiệm. Vẫn còn một số trường hợp các dự án đi vào triển khai xây dựng và hoạt động nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Trong thời gian đến, để công tác này đạt hiệu quả cao hơn nữa, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tập trung tăng cường đổi mới hình thức, lựa chọn những nội dung thiết thực để tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 nhằm giúp các Phòng chuyên môn xác định rõ nhiệm vụ và các nội dung hoạt động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện thường xuyên công tác hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn./.

                                                                             Thu Hà

 

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 50
  • Hôm nay: 2179
  • Trong tuần: 55 113
  • Tháng hiện tại: 217 841
  • Tổng lượt truy cập: 4233267
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang