Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 1073

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 28 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Quy chế này gồm  15 điều, theo đó quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung phối hợp và quy định cụ thể về xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; thực hiện việc cung cấp, trao đổi, công bố thông tin về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; kiểm tra, thanh tra, theo dõi, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp như:

* Đối với cơ quan chủ trì:

- Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì. Lựa chọn phương thức phối hợp phù hợp và đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung do mình chủ trì. Giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị giải quyết những khó khãn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung chủ trì.

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ kịp thời các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được phân công chủ trì.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các Bộ, ngành liên quan các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và quyết toán kinh phí phục vụ cho nội dung phối hợp do mình chủ trì.

* Đối với cơ quan phối hợp:

- Xác định rõ trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cơ quan chủ trì;

- Cử cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành và thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan chủ trì;

- Tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình.

Quyết định này có hiệu lực thi hành­ từ ngày 15 tháng 10 năm 2020 thay thế Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

                                                                                          Lâm Hương

Tin khác
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 48
  • Hôm nay: 1862
  • Trong tuần: 54 796
  • Tháng hiện tại: 217 524
  • Tổng lượt truy cập: 4232950
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP

Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: 06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện Thoại: (0252) 3.822.889 - Fax: (0252) 3.821.697
Email: stp@binhthuan.gov.vn

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang